0212 433 03 03 - 0541 432 03 03 [email protected]

Globalleşen dünyada, dünyanın ortak dili olan İngilizceyi konuşmamak modern dünyanın vatandaşları için pek de olumlu bir durum değildir. Artık dünyanın hemen her ülkesinde çocuk yaştan itibaren İngilizce konuşulabilmesine yönelik eğitimler söz konusudur. Ancak ülkemiz eğitim sistemi içerisinde bu yönde ciddi bir stratejik hamle bulunmadığından, ebeveynlerin bu eğitimleri çocuklarına ayrıca aldırmaları genel-geçer bir durumdur. Çocuklar İçin İngilizce kurumumuzda dünya standartlarında pedagojik ilkelere uygun biçimde verilmektedir. Bu sayede çocuklarımız, en kısa zamanda en etkili eğitim sonucuna ulaşabilmektedir. Çocuklar için İngilizce kursu; bu nedenle oldukça önemli bir etkinliktir. Kurumumuz, her yaştan bireye yabancı dil eğitimi vermektedir.

Çocukların yabancı dil öğrenme zorunluluğu, resmi bir olgu değildir. Böyle bir zorunluluk elbette yoktur. Ancak ebeveynlerin çocukların İngilizceyi öğrenmeleri yönünde irade kullanmaları, gelecekte gelişmiş bir birey yetiştirmiş olma sonucuna ulaşmalarında oldukça etkili bir yaklaşım olacaktır. Zira tüm dünyanın ortak dili olan İngilizceyi kullanarak, dünya ile entegrasyon halinde yetişen bir çocuğun, akranlarına göre çok daha geniş bir vizyona sahip olacağı tartışılmaz bir gerçektir. Bu nedenle özellikle son yıllarda artan oranda, çocuklar için İngilizce eğitimi talebi söz konusudur ve aileler çocuklarının olabildiğince erken yaşta İngilizce kursu almaya başlamasını sağlarlar. Okulda alınan İngilizce eğitiminden çok daha üst standartlarda olan özel kurslar tarafından verilen çocuklar için İngilizce eğitimleri, kurumumuz tarafından da, en gelişmiş eğitim programları kullanılarak sunulur.

Çocuklar için İngilizce Eğitimi

Çocukların İngilizce öğrenmeleri, belli başlı özellikleri bakımından yetişkinlerden çok farklıdır. Bu eğitim süreçlerinde, pedagojik yaklaşımlar büyük öneme sahiptir. Öyle ki, erken yaşta henüz kendi dilini dahi tam anlamıyla kullanamayan bireylerin, bir yabancı dili öğrenmeleri sürecinde ciddi sorunlar ortaya çıkabilmekte ve dil karmaşası ortaya çıkabilmektedir. Bu sorunun üstesinden gelmek maksadıyla dünyanın her yerinde uygulanan Çocuklar için İngilizce müfredatları bulunur ve deneyimli eğitmenler tarafından sunulan bu eğitimler, öğrencinin en sorunsuz biçimde yabancı dil olarak İngilizceyi kullanabilmelerini sağlar. İlköğretim veya okul öncesinde de verilebilen İngilizce eğitimleri, çocukların gelişim süreci üzerinde de oldukça olumlu etkilere sahiptir. Siz de modern dünyaya entegre bireyler yetiştirmek ve gelecekte sahip olacağı statüyü garanti altına almak istiyorsanız, hemen bizimle iletişime geçiniz. Size en uygun standartları sunuyor olacağız.

WhatsApp Hattı
X