Alman dili dünyanın en popüler dilleri arasındadır. Almanya, İsviçre, Avustralya, İsviçre’de resmi dil olarak kullanılır. Alma dili Hint-Avrupa dil ailesinin Cermen koluna bağlıdır. Latin alfabesi temel alınarak oluşturulmuştur. Alman dili öğrenmek her yerde yardımcı olacak bir özellik katar. Farklı kültürlerle iletişim halinde olmamız kolaylaşır.

Almanca Öğrenmek Zor Mudur?

Alman dili öğrenmek zor değildir ancak sabırlı ve istikrarlı olmak gerekir. Eğer pes edilirse öğrenmek imkansız hale gelir. Bu yüzden gerçekten istendiği takdirde ve pes edilmediği takdirde dil öğrenmek zor değildir. Kararın değişmediği ve pes edilmediği durumda dil öğrenmek daha kolay olacaktır ve katkıları, faydaları gözle görülebilecek derecede artacaktır.

Almanca Öğrenmek İçin Gerekenler?

Almanca öğrenecek olanların bilmesi gereken şeyler vardır. Bunlar olduğu durumda dil öğrenmek zor olmayacaktır.

Bu durumlar şunlardır;

 • Özgüven sahibi olmak
 • Kendine inanmak
 • Profesyonel yerlerde eğitim almak
 • Doğru kaynaklardan çalışmak
 • Kelime hazinesini geliştirmek
 • Almanca diziler izlemek veya müzikler dinleyerek kulak aşinalığı edinmek
 • Sürekli kelimeleri tekrar edip konuşmak

Bu maddeler yapıldığı takdirde alman dili daha kısa zamanda ve daha alt yapısı güçlü şekilde öğrenilir.

Özgüven Sahibi Olmak

Dil öğrenmek konusunda yüksek bir özgüven sahibi olmak gereklidir. Dil öğrenmek zor düşüncesine girmeden başarabilirim düşüncesiyle hareket etmek gereklidir.

Kendine İnanmak

Dil öğrenmeye başlamadan önce başarabildiğine inanmak gerekir ve bu süreçte başaramam düşüncesini aklına sokmamak gereklidir. Kendine inancının bittiği durumda dil öğrenmek imkansız bir hal alacaktır.

Profesyonel Yerlerde Eğitim Almak

Başlangıç aşamasında doğru eğitim ve profesyonel eğitim çok önemlidir. Uzman kişilerden alınan eğitimle daha kaliteli bir öğrenme süreci geçirilir.

Doğru Kaynaklardan Çalışmak

Her seviyeye hitap eden ve geniş kapsamlı kaynaklarla çalışmak çok önemlidir. Ayrıca uzman kişilerin hazırladığı kitaplar daha faydalıdır. Sürekli Almanca kitaplar okumak, sözlükleri karıştırmak, kelime hazinesini geliştiren tekrarlar yapmak Alman dilini öğrenmeyi kolaylaştırır.

Kelime Hazinesini Geliştirmek

Almanca cümle kurmak için kelimeleri bilmek önemlidir. Bunun için kelime hazinesini geliştirmeye yarayacak bir defter tutmak. Zor kelimeleri oraya yazarak gün içinde tekrar etmek, online defter tutarak gözümüzün önünde kelimeleri bulundurmak cümle kurmamızı kolaylaştırır.

Almanca Dizi ve Müzik İle Kulak Aşinalığı Edinmek

Dinleyerek öğrenmek öğrenmeyi hızlandıran en önemli etkendir. Almanca kelimeler duymak kelime hazinesinin gelişmesi için de faydalıdır. Sürekli dinleyerek zaman içinde kulak aşinalığı edinilmiş cümleler hafıza da yer edinir ve farkında olmadan öğrenilir.

Kelimeleri Tekrar Etmek

Almanca öğrenmek için bulunan her fırsatta konuşmak gerekir. Kelime ve cümleleri tekrar etmek Almanca öğrenmek için büyük bir adım olacaktır. Dilin Almanca diline alışması için sürekli tekrar etmek gerekir.

Almanca Eğitiminin Süreci

Dil öğrenmek isteyen vatandaşlar Almanca dili eğitiminin ne kadar sürdüğünü merak etmektedir. Bu yüzden Google aramalarının başında Almanca eğitimi ne kadar sürüyor? araması yer alır.

Almanca eğitiminde seviyeleri şu şekildedir;

 • A1-A2 başlangıç seviyesi
 • B1-B2 orta seviye
 • C1 ileri Almanca
 • C2 Almanca yeterliliği

Kurslarda bir seviyeden diğerine geçmek için 6 veya 8 hafta arası süreç geçirmek gerekir. Bu süreç içerisinde seviye belirleme testleri yapılır ve seviyeye göre derslerin başarıyla geçilmesi gerekir. Seviye belirleme sınavının başarıyla geçilmesi halinde daha zor bir adıma geçilir. Bu adımda da başarıyla ilerledikçe Alman dili gelişebilir hale gelir.

© 2023 Taksim Amerikan Kültür. All rights reserved.

Eğitim Destek Aktivitesi Sorgu Formu

Aktiviteler

Bilgi Formu

Eğitim detayları, kampanyalar ve fiyatlar hakkında sizi bilgilendirelim.